Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu Xe Hyundai Kona

Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu Xe Hyundai Kona Với muc tieu hao nhien lieu xe hyundai kona ở cung đường HỖN HỢP (đường nội thành và cao tốc) chỉ 6.79 lít/100 km, Hyundai Kona 2018 chính là mẫu xe crossover tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường năm 2018. Mức tiêu hao nhiên liệu…